Agenda /locaties
Datum Dag Activiteit Waar Tijd
Zomer vakantie
09-09 Maandag Stoelyoga Rijnkapel 11.00-12.00u.

Locaties


Rijnkapel


Imminkstraat 1A
3958CG Amerongen

Corine

Begeleider tijdens de yoga- en meditatielessen, coaching, Reiki inwijding en Shinrin Yoku workshop is Corine van de Lagemaat.

Yogadocent:

Corine volgde een vierjarige opleiding (500 uur) aan het Raja Yoga Instituut te Ilpendam bij Ajita Barbier.

Quote Corine:

'Yoga en meditatie brengen mij dichter bij mezelf. Het heeft me geleerd om vanuit een zelfverantwoordelijke manier naar het leven te kijken. Dat geeft ruimte en vrijheid om het leven te leven vanuit mijn hart.'

Corine is aangesloten bij Samenwerkende Yogadocenten Nederland en Reiki vereniging Cirkel.

Gerelateerde opleidingen, modules en bijscholingen:

Stoelyoga bij Paula Jap Tjong, Stoelyoga Nederland Yoga Nidra en Restorative Yoga bij Tonnie Goes, Dasra Center Klankschalen bij Hilda Postema, Centrum voor Meditatieve Ontspanning Begeleiden van asana's en Meditatie en mindfulness bij Annemiek Latour, Raja Yoga Nederland Mindfulness Original Based Approach afgekort 'MOBA' bij Klaas Stuive, Stichting Raya Yoga Nederland.
Module Relatiecoaching bij CIVAS, thuisstudie.

Holistisch coach, Reikimaster, en meer...

Corine volgde haar opleiding tot holistisch coach en Reikimaster bij het Centrum voor mensontwikkeling te Wijk bij Duurstede bij Marleen van Wegberg. Ook volgde zij bij Marleen de cursus tot energetisch behandelaar en de basiscursus numerologie.

Transformatiecoaching

Samen met Marleen van Wegberg geeft zij de transformatiecoaching. Dit is een kortdurend, maar intensief traject waarin verschillende vormen van coaching en praktische middelen worden ingezet om een diepgaande transformatie in gang te zetten. Kijk voor meer informatie bij transformatiecoaching.

'Binnen het holistisch coachen ligt de nadruk op jezelf als een eenheid te beschouwen. Reiki, Energetische Handelingen en numerologie sluiten hier op aan en verdiepen je vermogen tot zelfonderzoek en zelfgenezing.'

Shinrin Yoku

In aansluiting heeft Corine de jaaropleiding tot Gids Shinrin Yoku gevolgd bij Natascha Boudewijn, Shinrin Yoku Academy. Zij leerde om vanuit haar zintuigen en intuïtieve vermogens groepen te begeleiden in de natuur en werkte ook een half jaar als gids voor de Academy.

Chronologisch Overzicht

Jaar Opleiding
2020 Masteropleiding Reiki IIIB
2019/20 Relatiecoaching
2019 Klankschalen en meditatie
2019 Yoga Nidra
2019 MOBA (Mindfulness Original Based Approach (Mindfulness i.c.m. yoga)
2018/19 Shinrin Yoku Gids
2018 Stoelyoga Overdracht asana's Mindfulness
2017 Energetisch Behandelaar
2017/18 Masteropleiding Holistisch coach
2016 Reiki II en IIIa
2014/15 Verdiepingsleergang (voorbereidend op coachopl.)
2013/17 Raja Yoga
2012 Reiki I
2011 Numerologie Basiscursus verhalen vertellen
2009/10 Transformatie Leergang II (voorbereidend op coachopl.)
2008/09 Transformatie Leergang I (voorbereidend op coachopl.)
1999-2013 creatief en journalistiek schrijven
1993/98 HBO Geschiedenis

Marleen

Marleen van Wegberg heeft oorspronkelijk Spaanse Taal en Letterkunde en Bestuursrecht gestudeerd. Daarna heeft zij gewerkt bij diverse non-profit organisaties als adviseur en programmamanager op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Later in haar leven is ze zich meer met de ontwikkeling en begeleiding van individuen gaan bezighouden. Na opleidingen tot coach en mediator heeft ze een centrum voor begeleiding en opleiding in Wijk bij Duurstede opgericht.

Met veel plezier begeleidt ze nu ruim 18 jaar mensen, zowel individueel als in groepsverband. De laatste jaren is het accent steeds meer op het opleiden en begeleiden van studenten komen te liggen. In 2019 heeft zij een boek uitgebracht over de achtergronden van de oude getallenleer. Zij is intrinsiek gemotiveerd om een persoonlijke bijdrage te leveren aan het individueel- en collectief menselijk bewustzijn in deze complexe tijd.

Samen met Corine van de Lagemaat geeft zij de transformatiecoaching. Dit is een kortdurend, maar intensief traject waarin verschillende vormen van coaching en praktische middelen worden ingezet om een diepgaande transformatie in gang te zetten. Kijk voor meer informatie bij transformatiecoaching.

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over holisitisch coach opleiding? Kijk dan op: https://www.spiritincoaching.nl/holistische-opleidingen-ook-online/

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over Numerologie? Kijk dan op: https://numerologie.nu/kalender-item/14-10-2021/ https://numerologie.nu/kalender-item/18-11-2021/

Algemene Voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden voor aanmelding, reservering, betaling en annulering.

Cursus of les.

Geldend voor cursussen, lessenserie en éénmalige les: U meld zich schriftelijk per email, per app of telefonisch aan. Wanneer u zich aangemeld heeft verplicht u zich tot deelname en betaling van het verschuldigde bedrag voorafgaand aan de startdatum van de betreffende cursus, lessenserie of les. Betaling van cursus, lessenserie of les is mogelijk per bank of contant ter plaatse.

Bij annulering na aanvang van de eerste les, om welke reden dan ook, verplicht u zich tot betaling van het gehele bedrag. Er vindt alleen restitutie van lesgeld plaats bij een afmelding van minimaal 7 dagen voorafgaand aan de startdatum van geplande cursus, lessenserie of lesdag. Dit in verband met reeds gehuurde lesruimte, e.d.

Workshops.

Geldend voor Reiki: u meldt zich per telefoon of schriftelijk via app of mail aan. U krijgt een schriftelijke bevestiging en bent ingeschreven zodra de betaling binnen is. Dit dient uiterlijk 7 dagen voor de datum waarop de workshop plaats vindt te geschieden. Dit in verband met de organisatie rondom de workshop.

Geldend voor Shinrin Yoku: U meldt zich schriftelijk via een e-mail aan. U krijgt een schriftelijke bevestiging en bent ingeschreven zodra de betaling binnen is bij de organisatie van meditation4all. Hiervan ontvangt u schriftelijk, per e-mail, een bevestiging.

Let op: Er is geen teruggave van betaling mogelijk om welke reden dan ook indien u reeds betaald hebt!

Wanneer u zich ingeschreven heeft bij een Shinrin Yoku workshop is het wel mogelijk om iemand anders voor u in de plaats te laten gaan, mits u dit 48 uur van te voren met de workshopleider overlegd hebt en dit schriftelijk bevestigd is.

Een Shinrin Yoku workshop gaat altijd door, tenzij er code oranje of rood is afgegeven voor die dag door het weercentrum in de Bilt.

Coach- en Therapiesessie, Reiki en Energiebehandeling.

Geldend voor coach- therapiesessies en Reiki en energiebehandelingen: deze dienen binnen 7 dagen per bank of ter plekke contant te worden voldaan bij éénmalige afspraak. Bij een overeengekomen coachtraject of overeengekomen combinatie van coach/therapiesessies (al dan niet met Reiki/energiebehandeling) dient het totale bedrag voorafgaand aan de eerste sessie te zijn voldaan.

Annuleringsvoorwaarden: Wanneer een afgesproken coach- of therapiesessie of reiki of energiebehandeling minmaal 48 uur van te voren wordt geannuleerd zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

Bij annulering tussen 48 en 24 uur van de geplande afspraak wordt de helft van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 24 uur wordt het verschuldigde bedrag in zijn geheel in rekening gebracht.

BTW

Vanaf 1 januari 2021 is Meditation4all vrijgesteld van BTW, onder de regeling voor kleine ondernemers (KOR). De op deze website aangegeven bedragen zijn vrij van btw.

Adreswijziging, e.d.

Geef uw adreswijziging, wijziging van telefoonnummer en/of e-mailadres a.u.b. zo snel mogelijk door.

Mobiele telefoon

Zet uw mobiele telefoon uit of op stil tijdens de cursus, les, workshop, coachsessie, enz., tenzij van te voren anders is overeengekomen met de docent, begeleider, coach of behandelaar.

Roken

Het is verboden te roken in de les- en praktijkruimte en gedurende de les, cursus, workshop, behandeling of coachsessie. U kunt in de pauze buiten roken op een daarvoor aangegeven plek.

Parkeren

U wordt vriendelijk verzocht uw auto op een parkeerplaats te parkeren.

Vertrouwelijkheid

Bij deelname aan een cursus, les, workshop of coachsessie of andere vorm van individuele begeleiding wordt door de leiding van meditation4all vertrouwelijk met de informatie die u of een andere deelnemer deelt omgegaan. Zodat er in een sfeer van openheid en vertrouwen met elkaar van gedachten kan worden gewisseld en een optimaal bewustwordingsproces kan ontstaan.

Ook van u als deelnemer wordt verwacht dat u vertrouwlijk omgaat met alles wat in de groep waarin u deelneemt wordt gedeeld.

Gezondheid

Wanneer u gezondheidsklachten heeft die invloed hebben op uw deelname, dient u de begeleiding daar van te voren van op de hoogte te stellen. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid en de keuzes die u maakt.

N.B. De begeleiding zal u zo goed mogelijk ondersteunen en eventueel adviseren waar zij kan, maar is geen medicus en aanvaard daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de keuzes die u maakt op basis van haar advies.

Raadpleeg bij medische klachten of in geval van medicatie en twijfel over welke medische keuze uw arts.

Diefstal

Uw eigendommen blijven onder uw eigen verantwoordelijkheid. De begeleiding is in geen geval aansprakelijk.

Ongeval

Wanneer zich tijdens deelname aan een activiteit bij meditation4all een ongeval voordoet zal worden gekeken of de deelnemer zichzelf in gevaar heeft gebracht door de aanwijzingen te negeren of precies de aanwijzingen van de begeleiding heeft opgevolgd.

N.B. Ten alle tijde geldt dat een deelnemer zelf verantwoordelijk is voor de eigen gezondheid en de risico's die aan deelname verbonden zijn. Derhalve is het belangrijk dat een deelnemer de eigen grenzen respecteert en zichzelf niet nodeloos in gevaar brengt.

In geval van acute situaties, zoals een flauwte, bloeding of hartaanval zal de begeleiding van Meditation4all er alles aan doen zo snel als mogelijk een medicus ter plaatse te krijgen. Echter is zij in geen geval aansprakelijk voor de ontstane situatie of verdere gevolgen.

E.H.B.O.

De begeleiding van mediation4all is in het bezit van een geldig E.H.B.O. diploma voor de eerste zorg.

Kwalificatie

De begeleiding van de cursussen, workshops, inwijdingen en coach- en therapiesessies bij Meditation4all worden gegeven door Corine van de Lagemaat. Zij heeft een gedegen opleiding als yogadocent, holistisch coach, shinrin yoku gids, reikimaster en geschiedenis docent 2e graads. Daarnaast volgt zij regelmatig bijscholingen die haar kennis ten aanzien van de werkzaamheden actueel houden.

Samen met Marleen van Wegberg geeft Corine de transformatieleergang.

Aangesloten

Meditation4all is aangesloten bij:

  • Cirkel; Vereniging voor Reiki.
  • SYN; Vereniging voor Samenwerkende Yogadocenten Nederland.

Klacht

Klachten worden door de bedrijfsvoering van meditation4all vertrouwelijk behandeld. Indien u een klacht heeft waarvan u denkt dat de begeleiding van meditation4all hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden, stelt u haar dan hiervan zo snel mogelijk op de hoogte of in elk geval binnen een maand nadat u heeft deelgenomen aan hetgeen uw klacht heeft doen ontstaan. U kunt dit schriftelijk per post sturen: Dreef 39 Leersum of per email: info@meditation4all.nl. Indien de klacht gegrond blijkt zal deze in behandeling worden genomen. Indien de klacht ongegrond blijkt zal deze niet in behandeling worden genomen. U krijgt hiervan binnen 14-28 werkdagen nadat de klacht bij ons binnen is gekomen schriftelijk bericht over.

De essentie?

Waar gaat het nou eigenlijk om tijdens het beoefenen van yoga en meditatie?

Natuurlijk wil je graag een houding 'kunnen', maar in wezen gaat het bij yoga om jezelf leren 'kennen' en bewust aanwezig zijn.

Door middel van de beweging kom je achter je eigen mogelijkheden en grenzen. Hoe je met jezelf omgaat. Hoe je gedachten, gevoelens en andere afleidingen in jou om aandacht vragen. Door met aandacht de houding te beoefenen en je bewustzijn telkens weer naar het moment te brengen leer je om aanwezig te zijn in dit moment. Je leert om je lichaam en je geest met elkaar te verbinden.

Tijdens de beoefening ben je helemaal aanwezig in het moment. Door met je aandacht aanwezig te zijn in het moment valt het denken stil. Dat brengt je rust en geeft ontspanning en tegelijkertijd laad je je op.

Doel

Het algemene doel van de yoga en meditatie-lessen is bewust aanwezig zijn in het moment en het ervaren van meer balans in lichaam en geest.

Het specifieke doel van Raja Yoga is uiteindelijk tot zelfrealisatie en bevrijding te komen.

Hieronder een you tube filmpje van het Project "stoelyoga dans voor dementerenden overzee" Corine samen met Paula Jap Tjong


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙